WENKBRAUWLIFT

Wanneer u op zoek bent naar een frissere uitstraling en een open blik en denkt een bovenooglidcorrectie nodig te hebben is het goed om u te realiseren dat de wenkbrauw onlosmakelijk verbonden is met het bovenooglid. De wenkbrauw is zowel qua vorm als qua hoogte van belang voor de esthetiek van het aangezicht. Als gevolg van de veroudering van het aangezicht gaat de wenkbrauw in de loop der jaren iets zakken. Dat zakken is vaak het meest uitgesproken aan de buitenzijde van de wenkbrauw en verantwoordelijk voor een deel van het huidoverschot dat in het bovenooglid optreedt. Voor sommige mensen kan het daarom een betere en fraaiere oplossing zijn om in plaats van een ooglidcorrectie of in combinatie daarmee juist de wenkbrauw iets te liften. Het liften van een te laag staande wenkbrauw geeft een opener blik en lost een deel van het huidoverschot in het bovenooglid op.

Voor het liften van de wenkbrauw bestaan diverse technieken. Deze kunnen allemaal onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Een minimale lift kan worden bereikt door in combinatie met een bovenooglidcorrectie de wenkbrauw met enkele hechtingen of met een oplosbaar haakje iets omhoog te brengen. Zeker bij vrouwen is het vaak een mooiere oplossing om het buitenste deel van de wenkbrauw te liften via de haarlijn in de slaapregio (temporale wenkbrauwlift). Dit verbetert ook de vorm van de wenkbrauw. De meest krachtige lift van de wenkbrauw is het verwijderen van huid direct erboven of in een voorhoofdsrimpel. Eigenlijk is dit alleen een geschikte oplossing voor oudere mannen met forse wenkbrauwen of voor kale mannen (directe wenkbrauwlift). Tot slot bestaan er ook technieken om het gehele voorhoofd te liften en daarmee dus ook de gehele wenkbrauw (zie voorhoofdslift).

Soms is het mooier en beter om een wenkbrauwlift uit te voeren in plaats van of in combinatie met een bovenooglidcorrectie. Als gevolg van de veroudering van het aangezicht gaat de wenkbrauw in de loop der jaren iets zakken. Dat zakken is vaak het meest uitgesproken aan de buitenzijde van de wenkbrauw en verantwoordelijk voor een deel van het huidoverschot dat in het bovenooglid optreedt. Het liften van een te laag staande wenkbrauw geeft een opener blik en lost een deel van het huidoverschot in het bovenooglid op.

Voor het liften van de wenkbrauw bestaan diverse technieken. Een minimale lift kan worden bereikt door in combinatie met een bovenooglidcorrectie de wenkbrauw met enkele hechtingen of met een oplosbaar haakje iets omhoog te brengen (browpexie). Eigenlijk beschouwen we deze methode niet zozeer als een lift, maar meer als een poging om te voorkomen dat de wenkbrauw gaat zakken door de bovenooglidcorrectie. Zeker bij vrouwen is het vaak een mooiere oplossing om het buitenste deel van de wenkbrauw te liften via de haarlijn in de slaapregio (temporale wenkbrauwlift). Dit verbetert daarnaast ook de vorm van de wenkbrauw. De meest krachtige lift van de wenkbrauw is het verwijderen van huid direct erboven of in een voorhoofdsrimpel. Vanwege het feit dat het litteken enigszins zichtbaar kan blijven is dit eigenlijk alleen een geschikte oplossing voor oudere mannen met forse wenkbrauwen of voor kale mannen (directe wenkbrauwlift). Tot slot bestaan er ook technieken om het voorhoofd te liften en daarmee dus ook de gehele wenkbrauw (zie voorhoofdslift).

De operatie (browpexie)

De browpexie, wat betekent ‘het vastzetten van de wenkbrauw’, is eigenlijk een kleine aanvulling op een bovenooglidcorrectie en wordt dus altijd daarmee gecombineerd. De ingreep voeren we onder plaatselijke verdoving uit en duurt ongeveer 60 minuten in totaal voor beide kanten. Nadat lichtfoto’s zijn gemaakt om de beginsituatie vast te leggen beginnen we met het aftekenen van de huid die verwijderd zal worden bij de ooglidcorrectie en tekenen we teven de gewenste hoogte van de wenkbrauw af. Eerst verwijderen we de huid voor de bovenooglidcorrectie en vaak ook een smal reepje uit de kringspier (zie bovenooglidcorrectie). Daarna openen we via dezelfde wond het onderhuidse gebied onder de wenkbrauw en zetten we de wenkbrauw op de gewenste hoogte vast aan het botvlies met enkele hechtingen. In plaats van hechtingen kunnen we daarvoor ook een oplosbaar haakje gebruiken dat we dan in het schedelbot onder de wenkbrauw plaatsen. De wenkbrauw hangen we vervolgens als het ware aan dit haakje op waardoor dus de lift optreedt. Dit haakje lost langzaam op in het eerste jaar na de ingreep. Aan het einde van de operatie sluiten we de huid van het bovenooglid met een onderhuidse hechting en plakken we een smalle huidkleurige plakstrip over het wondje.

Schematische afbeelding van een oplosbaar haakje zoals dat gebruikt wordt voor een wenkbrauwlift.

 

De operatie (temporale wenkbrauwlift)

De temporale wenkbrauwlift is een lift van het buitenste deel van de wenkbrauw, dus aan de kant van de slaap. Deze ingreep voeren we onder plaatselijke verdoving uit en duurt ongeveer 45 minuten in totaal voor beide kanten. De temporale wenkbrauwlift combineren we soms met een bovenooglidcorrectie. Nadat lichtfoto’s zijn gemaakt om de beginsituatie vast te leggen beginnen we met het aftekenen van de huidsnede in de haarlijn in de slaapregio. Ook tekenen we de gewenste hoogte van de wenkbrauw af. Er wordt voorzichtig onderhuids verdoofd waarna we via de huidsnede in de haarlijn de huid losmaken van de onderlaag. Dit doen we vanaf de haarlijn in de slaapregio tot onder de wenkbrauw. Nu liften we de wenkbrauw tot de gewenste hoogte, verwijderen we overtollige huid bij de haarlijn en hechten daar vervolgens de huid. De wenkbrauw staat aan het uiteinde nu hoger en de huidsnede in de haarlijn zal als een onopvallend litteken genezen. Als we gepland hebben om tegelijk ook een bovenooglidcorrectie uit te voeren, doen we die aansluitend aan de wenkbrauwlift.

Wenkbrauwlift waarbij het buitenste deel van de wenkbrauw wordt gelift (temporale wenkbrauwlift). De doorgetrokken lijn is de huidsnede in de behaarde huid, het gestippelde gebied wordt onderhuids losgemaakt zodat de wenkbrauw kan worden gelift.

 

De operatie (directe wenkbrauwlift)

De meest krachtige lift van de wenkbrauw is de directe wenkbrauwlift. Hierbij verwijderen we huid direct boven de wenkbrauw of in een voorhoofdsrimpel boven de wenkbrauw. Vanwege het feit dat het litteken enigszins zichtbaar kan blijven is dit eigenlijk alleen een geschikte oplossing voor oudere mannen met forse wenkbrauwen of voor kale mannen. Deze ingreep voeren we onder plaatselijke verdoving uit en duurt ongeveer 30 minuten in totaal voor beide kanten. Nadat lichtfoto’s zijn gemaakt om de beginsituatie vast te leggen beginnen we met het aftekenen van de huidsnede in de haarlijn van de wenkbrauw of rondom een geschikte rimpel in het voorhoofd boven de wenkbrauw. Ook tekenen we de gewenste hoogte van de wenkbrauw af. De hoeveelheid huid die we gaan verwijderen wordt afgestemd op de lift die we willen bereiken. Er wordt voorzichtig onderhuids verdoofd waarna we de getekende huidsnedes maken en de afgetekende huid verwijderen. Door de ontstane wond te hechten treedt de lift van de wenkbrauw op.

Directe wenkbrauwlift waarbij huid boven de wenkbrauw (bruin) of rondom een rimpel (groen; blauw) wordt verwijderd.

 

Na de operatie

Een wenkbrauwlift geeft in het algemeen weinig pijnklachten. Zwelling kan echter wel op gaan treden. Koelen is daarom verstandig. Het beste kunt u de eerste uren na de ingreep het operatiegebied steeds 10 minuten per kwartier koelen met kleine porties ijsblokjes of doperwten of een cold pack. Ook treedt vaak na enige tijd verkleuring van de huid op door een bloeduitstorting. Om bloedingen te voorkomen is het belangrijk om druk verhogende momenten zoals bij bukken en zwaar tillen de eerste dagen zoveel mogelijk te vermijden. Hoewel het effect niet wetenschappelijk is bewezen, kunt u vanaf een week voor de ingreep tot twee weken erna dagelijks Arnica en vitamine C gebruiken om bloeduitstortingen te helpen voorkomen. De zwelling is binnen een week grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting.
Het is verstandig om de eerste paar dagen de wondjes droog te houden. Daarna mogen ze nat worden als u ze maar goed droog dept (liefst niet droog vegen).

Een week na de operatie zien we u voor controle en verwijderen we de hechtingen. Daarna kunt u littekencrème gaan gebruiken en mag u ook weer make up aanbrengen.

Omdat na liftingsprocedures een deel van het effect in het begin weer verloren kan gaan zullen we bij de operatie meestal iets overcorrigeren. Het resultaat zal er daardoor in het begin vaak iets overdreven uitzien. Dit zal zich gedurende de eerste maanden na de ingreep normaliseren.
Of en wanneer u na de ingreep uw werk weer zult kunnen hervatten is erg afhankelijk van u zelf en de aard van uw werk. In principe kunt u enkele dagen na de ingreep weer aan het werk. Mensen kunnen dan uiteraard nog wel zien dat er een operatie is uitgevoerd. Sommige mensen nemen daarom een week vrij na de ingreep. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste weken vermijden.

Wij zien u na 6 maanden voor eindcontrole en maken dan ook weer lichtfoto’s. Uiteraard bespreken we ook of u tevreden bent met het resultaat en of er eventueel nog andere wensen zijn.

Risico’s en Complicaties

Een wenkbrauwlift kent weinig risico’s en complicaties. Na een wenkbrauwlift zou een bloeding kunnen optreden. Dit risico kan zeer klein worden gehouden door bloedvaatjes tijdens de ingreep zorgvuldig dicht te branden (coaguleren), door druk verhogende momenten na de ingreep te voorkomen (bukken, zwaar tillen) en door bloedverdunners te stoppen voorafgaand aan de ingreep (uiteraard in overleg met dr. Jansma en de voorschrijvend arts). Het infectierisico na een wenkbrauwlift is verwaarloosbaar klein wanneer de ingreep, zoals in de ziekenhuizen waar dr. Jansma werkt, onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd.

Bij de temporale wenkbrauwlift is het van belang om in de juiste onderhuidse laag te opereren. De zenuwtakjes die ervoor zorgen dat men de wenkbrauw kan heffen mogen uiteraard niet beschadigd worden. Bij een juiste operatietechniek is het risico daarop bijzonder klein.
In het algemeen zijn mensen zeer tevreden met het resultaat van hun wenkbrauwlift en eventueel tegelijk uitgevoerde ooglidcorrectie. Het zou natuurlijk kunnen optreden dat men na volledige genezing niet helemaal tevreden is met het resultaat of dat er bijvoorbeeld sprake is van asymmetrie. Het is belangrijk om bij het eerste gesprek te zorgen dat het verwachtingspatroon van u realistisch is en om mensen bijvoorbeeld te wijzen op al bestaande asymmetrie. Mede daarom is het belangrijk om foto’s te maken voorafgaand aan de operatie.

Het kan soms voorkomen dat we samen met u na 6 maanden tot de conclusie komen dat een kleine aanvullende correctie nodig is om het resultaat te verbeteren. Dat bespreken we dan uiteraard open en eerlijk met u.