NEUSCORRECTIE

Alleen al door zijn positie is de neus, naast de ogen en het gebit, een opvallend onderdeel van het aangezicht. Wanneer mensen zich storen aan een scheve neus, een forse neus, een asymmetrische neuspunt of bijvoorbeeld een verdikking/bobbel op de neusrug (hump) dan kan dit voor hen een reden zijn om een neuscorrectie te willen ondergaan. Ook al staat de esthetiek van de neus in dit geval voorop, de functie mag nooit uit het oog worden verloren.
Het neusskelet bestaat in grote lijnen gedeeltelijk uit bot en gedeeltelijk uit kraakbeen. Deze zijn op min of meer beweegbare wijze met elkaar verbonden. Bij veel neuscorrecties zal men dus zowel bot als kraakbeen moeten corrigeren.

Zeker wanneer neuscorrecties niet te uitgebreid zijn kunnen ze ook worden gecombineerd met een operatieve kaakcorrectie. Uitgebreidere neuscorrecties kunnen beter als aparte ingreep worden uitgevoerd.

Alleen al door zijn positie is de neus, naast de ogen en het gebit, een opvallend onderdeel van het aangezicht. Wanneer mensen zich storen aan een scheve neus, een forse neus, een asymmetrische neuspunt of bijvoorbeeld een verdikking/bobbel op de neusrug (hump) dan kan dit voor hen een reden zijn om een neuscorrectie te willen ondergaan. Ook al staat de esthetiek van de neus in dit geval voorop, de functie mag nooit uit het oog worden verloren. Zeker bij scheefstand van het neus tussenschot kunnen er ook funktionele klachten bestaan. In dergelijke situaties bent u wellicht beter af bij een gespecialiseerde KNO arts. Omdat uw wensen en het resultaat van uw ingreep te allen tijde voorop staan zal dr. Jansma nooit schromen om u gericht door te verwijzen of met welke andere specialist dan ook samen te werken.

Zeker wanneer neuscorrecties niet te uitgebreid zijn kunnen ze ook worden gecombineerd met een operatieve kaakcorrectie. Uitgebreidere neuscorrecties kunnen beter als aparte ingreep worden uitgevoerd.

De operatie

Neuscorrecties worden uitgevoerd onder narcose. Een neuscorrectie duurt afhankelijk van de uitgebreidheid 90 – 150 minuten. Een beperkte neuscorrectie laat zich goed combineren met een operatieve kaakstandscorrectie.

De benadering voor de neuscorrectie verloopt via de binnenzijde van de neusgaten met vaak een kleine verbinding aan de onderzijde van de neus tussen beide neusgaten. De huid van de neus prepareren we voorzichtig los zodat de kraakbeentjes en het bot zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook is het mogelijk om het neustussenschot zo te bereiken en het recht te zetten of er bijvoorbeeld kraakbeen uit te oogsten wat op een andere plaats zoals de neuspunt weer als transplantaat kan worden gebruikt. De vorm van de neus kan worden gecorrigeerd door tijdens de neuscorrectie zowel het benige deel van de neus als het kraakbenige deel beïnvloeden. Nadat de toegangswondjes zijn gehechte brengen we steuntampons aan in beide neusgangen en bedekken we de neus met een pleisterverband en een uitwendig spalkje.

De neus is gedeeltelijk opgebouwd uit bot (geel) en kraakbeen (groen).

 

  

Voorbeelden van neuscorrecties waarbij bijvoorbeeld kraakbeen qua vorm wordt aangepast en waarbij soms kraakbeen transplantaten (rose) worden gebruikt.

Na de operatie

Na een neuscorrectie kunt u uiteraard pijn verwachten. Die is met goede pijnstilling echter goed te onderdrukken. Zwelling van het gelaat kan ook optreden. Ook treedt meestal na enige tijd verkleuring van de huid op door een bloeduitstorting. Zeker wanneer ook een correctie van het benige neusskelet werd uitgevoerd kan ook verkleuring van de oogleden optreden. Om neusbloedingen te voorkomen is het belangrijk om druk verhogende momenten zoals bij bukken en zwaar tillen de eerste dagen zoveel mogelijk te vermijden. Het is belangrijk om de eerste dagen na de ingreep de steuntampons te laten zitten, dit geeft steun aan de binnenzijde van de neus en helpt bloedingen te voorkomen. Het feit dat u door de tampons niet door uw neus kunt ademen kan hinderlijk zijn en een verkouden gevoel geven. Ook het pleisterverband en het neuskapje moet u laten zitten. Deze beschermen de neus, verkleinen de kans op bloeduitstortingen en zorgen mede voor behoud van het resultaat. De zwelling is na een week grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting.

Binnen een week zien we u voor controle om de steuntampons te verwijderen. Omdat ze ingevet zijn, gaat dat gemakkelijk. Na ongeveer 10 dagen verwijderen we de neuskap en het pleisterverband en eventuele hechtingen.

Of en wanneer u na de ingreep uw werk weer zult kunnen hervatten is erg afhankelijk van u zelf en de aard van uw werk. Na een neuscorrectie is het verstandig om de eerste week na de ingreep vrij te nemen. Ook omdat het toch onhandig is met de steuntampons en de neuskap. Na een week zijn rustige sporten zoals joggen wel weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste maanden vermijden.

Wij zien u na 6 maanden voor eindcontrole en maken dan ook weer lichtfoto’s. Uiteraard bespreken we ook of u tevreden bent met het resultaat en of er eventueel nog andere wensen zijn.

Risico’s en Complicaties

Na een neuscorrectie zou een neusbloeding kunnen optreden. Dit risico kan zeer klein worden gehouden door bloedvaatjes tijdens de ingreep zorgvuldig dicht te branden (coaguleren), door druk verhogende momenten na de ingreep te voorkomen (bukken, zwaar tillen), door de eerste dagen steuntampons en een pleisterverband te dragen en door bloedverdunners te stoppen voorafgaand aan de ingreep (uiteraard in overleg met dr. Jansma en de voorschrijvend arts). Het infectierisico na een neuscorrectie is klein wanneer de ingreep, zoals in de ziekenhuizen waar dr. Jansma werkt, onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd.

In het algemeen zijn mensen tevreden met het resultaat van hun neuscorrectie. Het zou natuurlijk kunnen optreden dat men na volledige genezing niet helemaal tevreden is met het resultaat of dat men er meer van had verwacht. Het is belangrijk om bij het eerste gesprek te zorgen dat het verwachtingspatroon van u realistisch is. Omdat er nog langere tijd sprake is van een zeer lichte mate van zwelling (oedeem) van de huid van de neus duurt het dus ook vrij lang voor er sprake is van het definitieve resultaat. Eventuele onregelmatigheden kunnen dus ook pas laat aan het licht komen.

Het kan dus soms voorkomen dat we samen met u na een jaar tot de conclusie komen dat een kleine aanvullende correctie nodig is om het resultaat te verbeteren. Dit kan een operatieve correctie betreffen maar ook het corrigeren van een kleine onregelmatigheid met een hyaluronzuur filler. We bespreken dat dan uiteraard open en eerlijk met u.