VOORHOOFDSLIFT

Wanneer u op zoek bent naar een frissere uitstraling en een open blik en denkt een bovenooglidcorrectie nodig te hebben is het goed om u te realiseren dat de wenkbrauw onlosmakelijk verbonden is met het bovenooglid. De wenkbrauw is zowel qua vorm als qua hoogte van belang voor de esthetiek van het aangezicht. Als gevolg van de veroudering van het aangezicht gaan de wenkbrauwen in de loop der jaren iets zakken. Dat zakken is mede verantwoordelijk voor een deel van het huidoverschot dat in het bovenooglid optreedt. Laagstand van de wenkbrauw kan ook een norse uitstraling geven. Voor sommige mensen kan het daarom een betere en fraaiere oplossing zijn om in plaats van een ooglidcorrectie of in combinatie daarmee juist het voorhoofd en daarmee ook de wenkbrauwen te liften. Het liften van een te laag staande wenkbrauw geeft een opener blik en lost een deel van het huidoverschot in het bovenooglid op. Een voorhoofdslift kan daarnaast helpen om zowel fronsrimpels als horizontale voorhoofdsrimpels te behandelen. Uiteraard altijd met mate, want een open blik is mooi, maar moet geen verbaasde blik worden.
Afhankelijk van uw wensen en uw situatie kan het soms ook voldoende zijn om een beperkte wenkbrauwlift uit te laten voeren (zie wenkbrauwlift).

Voor het liften van het voorhoofd bestaan diverse technieken. De keuze hangt onder meer af van uw haarlijn, uw haardracht, uw wens voor behandeling onder plaatselijke verdoving of narcose en uw wens tot correctie van fronsrimpels.

Een veel toegepaste voorhoofdslift is de onderhuidse lift die vanuit de haarlijn wordt uitgevoerd en die heel goed onder lokale verdoving kan worden gedaan (subcutane lift). Alternatief is de zogenoemde endoscopische lift. Deze voeren we uit onder narcose.

Tijdens het eerste consult bespreken we uiteraard uitgebreid uw wensen en opties.

De wenkbrauw is zowel qua vorm als qua hoogte van belang voor de esthetiek van het aangezicht. Als gevolg van de veroudering van het aangezicht gaan de wenkbrauwen in de loop der jaren iets zakken. Dat zakken is mede verantwoordelijk voor een deel van het huidoverschot dat in het bovenooglid optreedt. Laagstand van de wenkbrauw kan tevens een norse uitstraling geven. Voor sommige mensen kan het daarom een betere en fraaiere oplossing zijn om in plaats van een ooglidcorrectie of in combinatie daarmee juist het voorhoofd en daarmee ook de wenkbrauwen te liften. Het liften van een te laag staande wenkbrauw geeft een opener blik en lost een deel van het huidoverschot in het bovenooglid op. Een voorhoofdslift kan daarnaast helpen om zowel fronsrimpels als horizontale voorhoofdsrimpels te behandelen. Uiteraard altijd met mate, want een open blik is mooi, maar het moet geen verbaasde blik worden.

Afhankelijk van uw wensen en uw situatie kan het soms ook voldoende zijn om een beperkte wenkbrauwlift uit te laten voeren (zie wenkbrauwlift).

Voor het liften van het voorhoofd bestaan diverse technieken. De keuze hangt onder meer af van uw haarlijn, uw haardracht, uw wens voor behandeling onder plaatselijke verdoving of narcose en uw wens tot correctie van fronsrimpels.

De operatie (subcutane lift)

De zogenoemde subcutane voorhoofdslift voeren we onder plaatselijke verdoving uit en duurt ongeveer 75 minuten. De ingreep wordt uitgevoerd vanuit de haarlijn op het voorhoofd. We kunnen er zo voor zorgen dat uw haarlijn niet omhoog verplaatst. Door de richting van de huidsnede in de haarlijn op een speciale manier te maken zullen er uiteindelijk ook weer haren door het litteken gaan groeien en is het litteken nagenoeg onzichtbaar. Uw haardracht speelt ook een rol. Alleen wanneer het haar naar achteren wordt gedragen zou het litteken iets zichtbaar kunnen zijn.

Nadat lichtfoto’s zijn gemaakt om de beginsituatie vast te leggen beginnen we met het aftekenen van de huidsnede in de haarlijn op het voorhoofd. Ook tekenen we de gewenste hoogte van de wenkbrauw af. De hoeveelheid huid die we ter plaatse van de haarlijn gaan verwijderen wordt afgestemd op de lift die we willen bereiken. Het voorhoofd wordt onderhuids verdoofd waarna we eerst de huidsnede in de haarlijn maken. Door voorzichtig onderhuids te prepareren maken we nu de huid van het voorhoofd los tot onder de wenkbrauwen. Daarna kunnen we de huid van het voorhoofd inclusief de wenkbrauwen liften en verwijderen we de afgetekende huid ter hoogte van de haarlijn. Door de ontstane wond minutieus te hechten treedt de lift van het voorhoofd en de wenkbrauwen op.

Schematische afbeelding van voorhoofdslift. Via een huidsnede in de haarlijn wordt het voorhoofd onderhuids gelift (subcutane lift).

 

De operatie (endoscopische lift)

De zogenoemde endoscopische voorhoofdslift voeren we onder narcose uit en duurt ongeveer 90 minuten. De ingreep wordt uitgevoerd vanuit de behaarde hoofdhuid. De littekens zijn daardoor onzichtbaar. Bij dit type voorhoofdslift zal de haarlijn omhoog, dus naar achteren, worden verplaatst. Voor de ene persoon is dat een voordeel, maar voor mensen met reeds een hoge haarlijn is dat eigenlijk ongewenst. Ook voor kale mensen is deze ingreep ongeschikt.
Bij de endoscopische lift maken we 5 huidsnedes van enkele centimeters in verticale richting in de behaarde hoofdhuid. Vervolgens maken we de onderhuidse weefsels van het voorhoofd los over het schedelbot. We gebruiken daarbij een endoscoop om goed te kunnen zien wat we doen en om belangrijke structuren te sparen. Ook kunnen we zo de spiertjes die verantwoordelijk zijn voor de fronsrimpels klieven. Hierna kunnen we de huid en onderhuidse weefsels van het voorhoofd inclusief de wenkbrauwen liften. Voor de lift van de weefsels bestaan diverse mogelijkheden. Vaak maken we kleine gaatjes oppervlakkig in het schedelbot waardoor we hechtingen kunnen plaatsen die zorgen voor de lift. We kunnen ook oplosbare haakjes in het schedelbot aanbrengen om de lift te bereiken. Aan het eind van de ingreep worden de huidsnedes gehecht. We verwijderen bij deze operatietechniek dus geen huid. Tot slot brengen we een steunverband aan om het hoofd voor de eerste 24 uur.

Schematische afbeelding van een endoscopische voorhoofdslift.

 

Na de operatie

Een voorhoofdslift geeft in het algemeen weinig pijnklachten. Zwelling kan echter wel op gaan treden. Koelen is daarom verstandig. Het beste kunt u de eerste uren na de ingreep het voorhoofd steeds 10 minuten per kwartier koelen met ijsblokjes of een cold pack. Ook treedt vaak na enige tijd verkleuring van de huid op door een bloeduitstorting. Door de werking van de zwaartekracht treden bloeduitstortingen na een voorhoofdslift ook meestal rond de ogen op. Om bloedingen te voorkomen is het belangrijk om druk verhogende momenten zoals bij bukken en zwaar tillen de eerste dagen zoveel mogelijk te vermijden. Wij raden u aan om de eerste dagen na de ingreep een brede haarband over het voorhoofd te dragen, dit verkleint de kans op zwelling en bloeduitstorting. Hoewel het effect niet wetenschappelijk is bewezen, kunt u vanaf een week voor de ingreep tot twee weken erna dagelijks Arnica en vitamine C gebruiken om bloeduitstortingen te helpen voorkomen. De zwelling is na een week grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting.

Het is verstandig om de eerste paar dagen de wondjes droog te houden. Daarna mogen ze nat worden als u ze maar goed droog dept (liefst niet droog vegen).

Een week na de operatie zien we u voor controle en verwijderen we de hechtingen. Daarna kunt u littekencrème gaan gebruiken en mag u ook weer make up aanbrengen.

Omdat na liftingsprocedures een deel van het effect in het begin weer verloren kan gaan zullen we bij de operatie meestal iets overcorrigeren. Het resultaat zal er daardoor in het begin vaak iets overdreven uitzien. Dit zal zich gedurende de eerste maanden na de ingreep normaliseren. Ook zal het voorhoofd in het begin strak aanvoelen. Dit neemt gedurende de eerste weken af.
Of en wanneer u na de ingreep uw werk weer zult kunnen hervatten is erg afhankelijk van u zelf en de aard van uw werk. In principe kunt u enkele dagen na de ingreep weer aan het werk. Mensen kunnen dan uiteraard nog wel zien dat er een operatie is uitgevoerd. De meeste mensen nemen daarom een week vrij na de ingreep. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste weken vermijden.

Wij zien u na 6 maanden voor eindcontrole en maken dan ook weer lichtfoto’s. Uiteraard bespreken we ook of u tevreden bent met het resultaat en of er eventueel nog andere wensen zijn.

Risico’s en Complicaties

Een voorhoofdslift kent weinig risico’s en complicaties. Na een voorhoofdslift zou een bloeding kunnen optreden. Dit risico kan zeer klein worden gehouden door bloedvaatjes tijdens de ingreep zorgvuldig dicht te branden (coaguleren), door druk verhogende momenten na de ingreep te voorkomen (bukken, zwaar tillen) en door bloedverdunners te stoppen voorafgaand aan de ingreep (uiteraard in overleg met dr. Jansma en de voorschrijvend arts). Het infectierisico na een voorhoofdslift is verwaarloosbaar klein wanneer de ingreep, zoals in de ziekenhuizen waar dr. Jansma werkt, onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd.

Bij de voorhoofdslift is het van belang om in de juiste onderhuidse laag te opereren. De zenuwtakjes die ervoor zorgen dat men de wenkbrauwen kan heffen en het voorhoofd kan bewegen mogen uiteraard niet beschadigd worden. Bij een juiste operatietechniek is het risico daarop klein.

Bij de endoscopische lift kunnen er takjes van gevoelszenuwen worden geraakt waardoor er dove plekken op de scalp/behaarde hoofdhuid aanwezig kunnen zijn. Dit herstelt zich doorgaans weer in de eerste maanden na de ingreep, maar het is niet geheel uitgesloten dat er ergens een plek overblijft waar het gevoel blijvend verminderd is.

In het algemeen zijn mensen zeer tevreden met het resultaat van hun voorhoofdslift. Het zou natuurlijk kunnen optreden dat men na volledige genezing niet helemaal tevreden is met het resultaat of dat er bijvoorbeeld sprake is van asymmetrie. Het is belangrijk om bij het eerste gesprek te zorgen dat het verwachtingspatroon van u realistisch is en om mensen bijvoorbeeld te wijzen op al bestaande asymmetrie. Mede daarom is het belangrijk om foto’s te maken voorafgaand aan de operatie.

Het kan soms voorkomen dat we samen met u na 6 maanden tot de conclusie komen dat een kleine aanvullende correctie nodig is om het resultaat te verbeteren. Dat bespreken we dan uiteraard open en eerlijk met u.