WAAROM

Ons gebit is heel bepalend voor ons uiterlijk! Een prachtige lach en een mooi harmonieus gezicht dragen voor veel mensen bij aan hun zelfvertrouwen en aan hoe ze letterlijk en figuurlijk in hun vel zitten. Natuurlijk draait het niet alleen maar om esthetiek. Ook de gezondheid en functie van het gebit moeten liefst zo optimaal mogelijk zijn. Een goede stand van de tanden en kiezen helpt daarbij.

HOE

Veel kinderen, maar ook jonge mensen en volwassenen storen zich aan de stand van hun gebit en hebben de hulp van een orthodontist nodig om met orthodontie hun tanden en kiezen zo mooi mogelijk in de rij en op elkaar te krijgen. Het komt geregeld voor dat een tand of kies een afwijkende ligging heeft, dat er een kies niet aangelegd is of dat er bijvoorbeeld ernstig ruimtegebrek is. In die situaties kan het lastig of zelfs onmogelijk zijn om met alleen de beugel een goed resultaat te bereiken. De orthodontist kan u dan verwijzen naar de MKA chirurg voor een kleine kaakchirurgische ingreep zoals het vrijleggen van een kies die niet spontaan doorbreekt, het verwijderen van een kies die in de weg ligt of het plaatsen van minischroeven. We maken röntgenfoto’s of soms een 3D scan en bespreken dan samen met u welke ingreep nodig is en hoe die uitgevoerd wordt.

WAT

De uitvoering van een kleine MKA chirurgische ingreep is natuurlijk niet een doel op zich maar een middel om het einddoel samen te bereiken: een prachtig gebit. De meeste kleine ingrepen die ik in het kader van de orthodontie uitvoer kunnen onder lokale verdoving op de polikliniek worden uitgevoerd. Vaak zelfs tijdens uw eerste bezoek. Mijn 30 jaar ervaring in de MKA chirurgie en jaren lange samenwerking met orthodontisten stellen mij in staat om u goed en soepel te kunnen behandelen. Daarnaast werk ik niet alleen. Samen met een team van kundige collega’s en ondersteuners helpen wij iedereen op de allerbest mogelijke manier.