GROEIBEÏNVLOEDING MET 4 BOTANKERS

Soms blijft bij kinderen de ontwikkeling van de bovenkaak achter bij die van de rest van het aangezicht. Dit uit zich onder meer in een (dreigende) omgekeerde frontbeet. De boventanden staan dan achter in plaats van voor de ondertanden. Het is in die situatie mogelijk om de groei van de bovenkaak te stimuleren en die van de onderkaak af te remmen met behulp van 4 botankers waaraan elastieken worden gedragen. De MKA-chirurg plaatst dan links en rechts een botanker achteraan op de bovenkaak en vooraan op de onderkaak. Door vervolgens langdurig (enkele jaren) elastieken te dragen tussen de onder- en boven ankers wordt de groei beïnvloed. De groei van de bovenkaak wordt gestimuleerd en die van de onderkaak afgeremd. Deze behandeling werkt het beste wanneer hiermee voor de groeispurt wordt begonnen, rond 10-11 jarige leeftijd.

Groeibeïnvloeding met behulp van elastiekjes aan botankers.

Groeibeïnvloeding met 4 botankers

Soms blijft bij kinderen de ontwikkeling van de bovenkaak achter bij die van de rest van het aangezicht. Dit uit zich ondermeer in een (dreigende) omgekeerde frontbeet. Het is dan mogelijk om de groei van de bovenkaak te stimuleren en die van de onderkaak af te remmen met behulp van 4 botankers waaraan elastieken worden gedragen. De MKA-chirurg plaatst dan links en rechts een botanker achteraan op de bovenkaak en vooraan op de onderkaak. Door vervolgens langdurig (vaak enkele jaren) elastieken te dragen tussen onder- en boven ankers wordt de groei beïnvloed. Deze behandeling werkt het beste wanneer hiermee voor de groeispurt wordt begonnen, rond 10-11 jarige leeftijd. Wanneer deze behandeling succesvol is kan de noodzaak voor een chirurgische kaakcorrectie op latere leeftijd worden voorkomen (zie bovenkaakscorrectie). De behandeling werkt het beste bij kinderen waarbij de bovenkaak achterblijft in groei en waarbij de omgekeerde frontbeet niet te groot is. Bij een grote omgekeerde beet en bij kinderen waarbij de onderkaak te veel groeit lijkt de behandeling minder succesvol.

De operatie

Voorafgaand aan het plaatsen van de 4 botankers maken we een röntgenfoto om de wortels van uw tanden en kiezen af te beelden. Ook krijgt u eenmalig een antibiotica om de kans op ontsteking zo klein mogelijk te maken. De operatie voeren we onder plaatselijke verdoving uit. Dit kan zo goed worden verdoofd dat de ingreep absoluut geen pijn doet. Als de verdoving is ingewerkt maakt de MKA chirurg via vier kleine snedes het tandvlees los en schroeft de botankers vast aan het kaakbot. In de bovenkaak is dit ongeveer ter hoogte van de eerste grote kies. In de onderkaak is dit vlak voor de hoektand. Het tandvlees wordt hierna weer gehecht. Het plaatsen van vier botankers duurt ongeveer 30 minuten.

Botankers op onder- en bovenkaak voor groeibeïnvloeding (plastic model).

 

Elastiekjes aan de botankers. Deze worden 24 uur per dag gedragen en stimuleren de groei van de bovenkaak.

 

Ter plaatse van de rode gebieden is de groei gestimuleerd door het dragen van elastieken aan botankers.

 

Na de operatie

Het is belangrijk om na de ingreep pijnstillers te gebruiken. U kunt daar het beste mee beginnen voordat de lokale verdoving na 2-4 uur is uitgewerkt en ze dan standaard twee tot drie dagen doorgebruiken.
Op de plaatsen waar de botankers zijn geplaatst kan de wang gaan zwellen. De zwelling is de eerste twee dagen het ergst en neemt daarna af. Het is verstandig om direct na de ingreep de wangen en de kin aan de buitenkant enkele uren te koelen. Dit doet u door een cold pack of ijsblokjes (in een plastic zakje) steeds afwisselend 10 minuten tegen de wang te houden en dan weer 5 minuten weg te leggen.
Dit eerste dag komt er vaak nog een beetje bloed uit het wondje. Dit stopt meestal vanzelf. Het speeksel is daarom ook nog wat roze gekleurd. Als de wond opnieuw gaat bloeden of de bloeding toeneemt kunt u er een verbandgaasje op leggen en daar stevig een half uur op bijten of stevig aandrukken.
We hechten eigenlijk altijd met oplosbaar hechtmateriaal. De hechtingen verdwijnen spontaan binnen 1 tot 2 weken. U hoeft dus niet terug te komen om ze te laten verwijderen.

De eerste 2-3 dagen kan men het beste zachte voeding gebruiken. Daarna kan weer normaal worden gegeten.
Het is belangrijk om de mond goed schoon te houden na de ingreep. Dit verkleint ook de kans op ontsteking en is belangrijk voor uw gebit. Direct na de behandeling mag u gewoon uw gebit weer poetsen als u maar voorzichtig bent in de buurt van de botankers. In de meeste gevallen geven we een recept mee voor een desinfecterend mondspoelmiddel waarmee u vanaf de dag na de ingreep dagelijks 2-3 keer de mond kunt spoelen. Zodra het weer kan, meestal na 5-7 dagen, moet u er gewoonte van maken om altijd bij het tanden poetsen ook de botankers mee te poetsen. Ook is het belangrijk om ze niet met de tong of met voorwerpen aan te raken. De kans bestaat dat ze dan los raken.

De botankers zullen door de orthodontist na 2-3 weken met elastiekjes met elkaar worden verbonden. Aan beide kanten in de mond loopt er dan een elastiekje van het anker achter aan de bovenkaak naar voor aan de onderkaak. Op deze wijze wordt de groei beïnvloed. Het is belangrijk dat daarvoor een afspraak is gepland.

Risico’s en Complicaties

Er zijn weinig risico’s aan deze ingreep verbonden. De kans op een nabloeding is uitermate klein, doordat de wond is gehecht. Het speeksel kan na de ingreep nog wel wat rood zijn. Ook ontsteking wordt maar zelden gezien na het plaatsen van een botanker. Het kan gebeuren dat een botanker los gaat zitten. Dit hangt vaak samen met de krachten die er op worden uitgeoefend met de elastiekjes. Bij jonge mensen is het kaakbot zachter waardoor dit sneller kan optreden, met name in de bovenkaak. Wanneer een botanker los gaat moet het meestal worden verwijderd en kan er een nieuwe, vaak op een iets andere plaats worden herplaatst. Een enkele keer kan het uiteinde van het botanker de binnenkant van de lip of wang irriteren. Vaak kunnen we dit verhelpen door het uiteinde van het botanker dat in de mond uitsteekt iets bij te buigen.

Het verwijderen van de botankers

Wanneer de botankers niet meer nodig zijn voor de orthodontische behandeling en groeibeïnvloeding zal de MKA-chirurg ze weer verwijderen. Dit gebeurt via een soortgelijke ingreep als hierboven staat beschreven. Er wordt, zeker bij kinderen omdat bij hen vaak kaakbot over de schroefjes groeit, steeds vaker voor gekozen om de ankers alleen af te knippen en de gedeeltes die op de kaak zijn geschroefd gewoon aanwezig te laten onder het tandvlees.