LIPBANDJE VERWIJDEREN

Het kan voorkomen dat het lipbandje van de bovenlip erg fors is en tussen de voortanden door loopt naar het gehemelte. Dat kan lastig zijn bij het tandenpoetsen maar kan er ook voor zorgen dat er een spleetje tussen de voortanden aanwezig is. Dat spleetje kan door de orthodontist met een beugel worden gesloten. Voor, tijdens of na die orthodontische behandeling vraagt de orthodontist dan aan de MKA chirurg om het lipbandje te verwijderen. Dat helpt om ervoor te zorgen dat het spleetje tussen de voortanden gesloten blijft na de orthodontische behandeling.

Fors lipbandje van de bovenlip.

 

Verwijderen van een lipbandje

Het kan voorkomen dat het lipbandje van de bovenlip erg fors is en tussen de voortanden door loopt naar het gehemelte. Dat kan lastig zijn bij het tandenpoetsen maar kan er ook voor zorgen dat er een spleetje tussen de voortanden aanwezig is. Dat spleetje kan door de orthodontist met een beugel worden gesloten. Voor, tijdens of na die orthodontische behandeling vraagt de orthodontist dan aan de MKA chirurg om het lipbandje te verwijderen. Dat helpt om ervoor te zorgen dat het spleetje tussen de voortanden gesloten blijft na de orthodontische behandeling.

De operatie

De operatie voeren we onder plaatselijke verdoving uit. Dit kan zo goed worden verdoofd dat de ingreep absoluut geen pijn doet. Het lipbandje wordt aan de binnenzijde van de bovenlip verwijderd en ook een heel klein beetje tussen beide grote voortanden. Hierna wordt het wondje aan de binnenzijde van de bovenlip met een dunne oplosbare hechting gesloten.

Na de operatie

Het is belangrijk om na de ingreep pijnstillers te gebruiken. U kunt daar het beste mee beginnen voordat de lokale verdoving na 2-4 uur is uitgewerkt en ze dan standaard 1-2 dagen gebruiken.
De bovenlip kan na de ingreep gaan zwellen. De zwelling is de eerste twee dagen het ergst en neemt daarna af. Het is verstandig om direct na de ingreep de bovenlip aan de buitenkant enkele uren te koelen. Dit doet u door een cold pack of ijsblokjes (in een plastic zakje) steeds afwisselend 10 minuten tegen de wang te houden en dan weer 5 minuten weg te leggen.

Dit eerste dag komt er vaak nog een beetje bloed uit het wondje. Dit stopt meestal vanzelf. Het speeksel is daarom ook nog wat roze gekleurd. We hechten eigenlijk altijd met oplosbaar hechtmateriaal. De hechtingen verdwijnen spontaan binnen 1 tot 2 weken.

De eerste twee dagen kunt u het beste zachte voeding gebruiken. Daarna kunt u weer normaal gaan eten. Eventueel kunt u de voortanden daarbij nog wat met rust laten.

Het is belangrijk om uw mond goed schoon te houden na de ingreep. Dit verkleint ook de kans op ontsteking en is belangrijk voor uw gebit. Direct na de behandeling mag u gewoon uw gebit weer poetsen als u maar voorzichtig bent in de buurt van het wondje. In de meeste gevallen geven we u een recept mee voor een desinfecterend mondspoelmiddel waarmee u vanaf de dag na de ingreep dagelijks 2-3 keer u mond kunt spoelen.

Risico’s en Complicaties

Er zijn weinig risico’s aan deze ingreep verbonden. De kans op een nabloeding is uitermate klein, doordat de wond is gehecht. Het speeksel kan na de ingreep nog wel wat rood zijn. Ook ontsteking wordt vrijwel nooit gezien na het verwijderen van een lipbandje. Het is belangrijk dat niet teveel tandvlees tussen te voortanden wordt verwijderd omdat daardoor de vorm van het tandvlees op die plaats afgevlakt kan raken (‘black triangle’). Bij een ervaren chirurg zal dit niet snel optreden.