1.​ Word ik bij het eerste bezoek direct geholpen?

De meeste kleine MKA chirurgische ingrepen zoals het vrijleggen of verwijderen van een tand of kies kunnen direct bij het eerste bezoek worden uitgevoerd. Dat voorkomt extra bezoeken aan het ziekenhuis en wordt door de meeste mensen dan ook erg gewaardeerd. Bij sommige ingrepen zoals een transplantatie of het plaatsen van 4 botankers vindt eerst een consult plaats voor een gesprek en uitgebreide uitleg. We maken dan een vervolgafspraak voor de behandeling. Bij transplantaties geeft ons dat bovendien de tijd om de 3D planning uit te voeren.

2.​ Hoe lang houd ik last en waarvan?

Klachten verschillen uiteraard per ingreep en ook per persoon. Na veel kleine MKA chirurgische ingrepen moet u rekening houden met pijnklachten die gemiddeld 3-4 dagen aanhouden. Soms iets korter (zoals het plaatsen van een minischroef) en soms iets langer. De pijn is gelukkig goed te onderdrukken met pijnstillers. Na de meeste ingrepen zal ook zwelling optreden die op de tweede dag het ergst is en daarna afneemt. We adviseren daarom meestal ook om de eerste uren na de ingreep aan de buitenkant van het gezicht te koelen op de plaats waar zwelling kan gaan optreden. Dat doet u door een cold pack of ijsblokjes (in een plastic zakje) steeds afwisselend 10 minuten tegen de wang te houden en dan weer 5 minuten weg te leggen.

3.​ Hoe lang kan ik niet naar school of aan het werk?

In de meeste gevallen is het verstandig om de dag van de ingreep niet naar school of naar het werk te gaan. De volgende dag is dat gewoon weer mogelijk. Het regelmatig gebruik van pijnstillers helpt daar uiteraard bij.

4.​ Wat mag ik eten na de ingreep?

In principe zou u na de ingreep alles mogen eten. Vaak is het echter verstandig om de eerste 2-3 dagen zachte dingen te eten. Het is sowieso beter om, als dat mogelijk is, de eerste week niet te kauwen aan de kant van de wond.

5.​ Wanneer mag ik weer sporten?

U kunt, nadat de plaatselijke verdoving is uitgewerkt, vaak zelf het beste bepalen of u zin heeft om te sporten. In veel gevallen zal men dat niet gaan doen op de dag van de ingreep. Het is verstandig om de eerste dagen geen contactsporten of krachtsporten te doen.

6.​ Hoe kan ik het wondje het beste schoon houden?

Het is belangrijk om uw mond goed schoon te houden na de ingreep. Dit verkleint de kans op ontsteking en is belangrijk voor uw gebit. Direct na de behandeling mag u gewoon uw gebit weer poetsen als u maar voorzichtig bent in de buurt van de wond. In de meeste gevallen geven we u een recept mee voor een desinfecterend mondspoelmiddel waarmee u vanaf de dag na de ingreep dagelijks 2-3 keer u mond kunt spoelen tot het moment waarop weer normaal kunt poetsen. Vaak is dat na 5-7 dagen.

7.​ Kan de operatie worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving?

Kleine MKA chirurgie valt altijd goed te verdoven en kan daarom heel goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

8. ​En wat als ik erg bang ben?

Mensen zijn meestal gespannen als ze een ingreep moeten ondergaan. We besteden er veel aandacht aan om u op uw gemak te stellen, nemen de tijd voor u en leggen veel uit. Ons team is daar goed op ingespeeld. Vrijwel iedereen is daarom goed onder plaatselijke verdoving te behandelen. Soms maken we gebruik van een kalmerend middel dat u dan een uur voor de ingreep inneemt.

9.​ Mag er iemand bij de behandeling aanwezig zijn?

Als u dat wilt, mag u altijd iemand meenemen die bij de behandeling in de behandelkamer aanwezig mag zijn. We houden ons daarbij uiteraard aan de regels die gelden voor steriliteit en hygiëne.

10.​ Hoe lang duurt de ingreep?

Dit is uiteraard afhankelijk van de ingreep en vertellen we u van tevoren. Veel kleine ingrepen die we uitvoeren duren niet langer dan 15-30 minuten.

11.​ Wat zijn de kosten van de ingreep?

Kleine MKA chirurgische ingrepen worden in bijna alle gevallen door de zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering. Voor botankers geldt tegenwoordig dat deze alleen nog worden vergoed door de zorgverzekering in die situaties waarin ook de orthodontie uit de basisverzekering wordt vergoed. We moeten dan eerst een zogenoemde machtiging aanvragen. Voor mensen ouder dan 18 jaar geldt uiteraard wel voor alle ingrepen hun jaarlijkse eigen risico. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.