LIPOSUCTIE

Vooral bij jongere mensen met vetoverschot onder de kin, dus vooraan in de hals, kan liposuctie een goede behandeling zijn. Er moet dan nog wel sprake zijn van goede elasticiteit van de huid. Het voorzichtig wegzuigen van vet via een klein gaatje onder de kin helpt dan om de overgang van de kin naar de hals beter vorm te geven. We combineren dit ook geregeld met een operatieve standcorrectie van de onderkaak en/of de kin.

Liposuctie van de hals combineren we ook vaak met een halslift of facelift. Het is dan een onderdeel van een uitgebreidere esthetische ingreep en helpt het resultaat te verfraaien.

Vooral bij jongere mensen met vetoverschot onder de kin, dus vooraan in de hals, kan liposuctie een goede behandeling zijn. Er moet dan nog wel sprake zijn van goede elasticiteit van de huid. Het voorzichtig wegzuigen van vet via een klein gaatje onder de kin helpt dan om de overgang van de kin naar de hals beter vorm te geven. We combineren liposuctie ook geregeld met een operatieve standcorrectie van de onderkaak en/of de kin en met met een halslift of facelift. Het is dan een onderdeel van een uitgebreidere esthetische ingreep en helpt het resultaat te verfraaien.

De operatie

Liposuctie voeren we zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose uit. Dit is afhankelijk van uw wensen, de plaats waar we liposuctie willen uitvoeren en of we het combineren met een uitgebreidere ingreep zoals een facelift of een operatieve kaakcorrectie. Liposuctie is een relatief eenvoudige procedure.

Begonnen wordt met het verdoven van het gebied waar we vet zullen gaan oogsten. Vaak is dit de hals en dan met name het deel onder de kin. Nadat de verdoving is ingewerkt oogsten we via een klein steek gaatje vetweefsel door met een dunne canule (3 mm in diameter) liposuctie uit te voeren. Als voldoende vetweefsel is geoogst hechten we het steekgaatje en plakken vervolgens elastische steunpleisters om zo de huid stevig tegen de onderlaag aan te laten liggen. Dit verkleint de kans op bloeduitstorting en verbetert het resultaat van de ingreep.

Via een kleine steekopening kan liposuctie worden uitgevoerd in het voorste deel van de hals en onder de kin (tussen de rode lijnen).

 

Na de operatie

Liposuctie geeft in het algemeen weinig klachten. Zwelling van het gelaat kan optreden. Koelen is daarom verstandig. Het beste kunt u de eerste uren na de ingreep het liposuctiegebied steeds 10 minuten per kwartier koelen met ijsblokjes of een cold pack. Ook treedt meestal na enige tijd verkleuring van de huid op door een bloeduitstorting. Dit geldt met name voor het gebied waar het vet werd weggezogen. Om bloedingen te voorkomen is het belangrijk om druk verhogende momenten zoals bij bukken en zwaar tillen de eerste dagen zoveel mogelijk te vermijden. Hoewel het effect niet wetenschappelijk is bewezen, kunt u vanaf een week voor de ingreep tot twee weken erna dagelijks Arnica en vitamine C gebruiken om bloeduitstortingen te helpen voorkomen. Het is belangrijk om de eerste dagen na de ingreep de steunpleisters te laten zitten, dit geeft steun in het gebied waar het vet werd weggezogen en verbetert het uiteindelijke resultaat. De zwelling is na een week grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting.

Het is verstandig om de eerste paar dagen het steekwondje droog te houden. Daarna mag het nat worden.

Een week na de liposuctie zien we u voor controle en voor het verwijderen van de hechting(en).
Of en wanneer u na de ingreep uw werk weer zult kunnen hervatten is erg afhankelijk van u zelf en de aard van uw werk. In principe kunt u enkele dagen na de ingreep weer aan het werk.

ensen kunnen dan uiteraard nog wel zien dat er een operatie is uitgevoerd. De meeste mensen nemen daarom een week vrij na de ingreep. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste weken vermijden.

Wij zien u na 6 maanden voor eindcontrole en maken dan ook weer lichtfoto’s. Uiteraard bespreken we ook of u tevreden bent met het resultaat en of er eventueel nog andere wensen zijn.

Risico’s en Complicaties

Liposuctie kent weinig risico’s en complicaties. Na liposuctie zou een bloeding kunnen optreden. Dit risico kan zeer klein worden gehouden druk verhogende momenten na de ingreep te voorkomen (bukken, zwaar tillen) en door bloedverdunners te stoppen voorafgaand aan de ingreep (uiteraard in overleg met dr. Jansma en de voorschrijvend arts). Het infectierisico na liposuctie is verwaarloosbaar klein wanneer de ingreep, zoals in de ziekenhuizen waar dr. Jansma werkt, onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd.

In het algemeen zijn mensen zeer tevreden met het resultaat van liposuctie. Het kan natuurlijk voorkomen dat men na volledige genezing niet helemaal tevreden is met het resultaat en dat men er meer van had verwacht. Het is belangrijk om bij het eerste gesprek te zorgen dat het verwachtingspatroon van u realistisch is. De hoeveelheid vet die in gelaat en hals kan worden afgezogen is vaak niet erg groot. Het resultaat van de behandeling zal niet spectaculair kunnen zijn en is het beste bij mensen die relatief jong zijn en nog een elastische huid hebben. Bij oudere mensen is liposuctie daarom meestal onderdeel van een uitgebreidere behandeling zoals een facelift.