LIPOFILLING

Volumeverlies is een belangrijk onderdeel van het verouderingsproces. Daarnaast gaan onderhuidse weefsels, vooral vetweefsel, ook zakken. Zeker in het gebied rond de ogen neemt daardoor het volume af wat het huidoverschot en de wallen die optreden alleen maar versterkt.
Waar de esthetische chirurgie zich in het verleden vooral richtte op het liften van gezakte weefsels en het verwijderen van huidoverschot zie je de laatste decennia een duidelijke kentering. Tegenwoordig is het erg populair om al dan niet in combinatie met liftingstechnieken volume aan te brengen in het aangezicht. Lipofilling, dus het gebruik van eigen vet, is daarbij inmiddels een ingeburgerde en veel toegepaste techniek.

Bij lipofilling oogsten we door middel van liposuctie op een andere plaats van het lichaam, zoals de buik of de dij, voorzichtig vetcellen. Deze vetcellen spuiten we met hele dunne stompe canules vervolgens op de gewenste plaatsen in het aangezicht weer in. Hoewel er nog veel zaken over deze zogenoemde lipofilling niet bekend zijn gaan we ervan uit dat de vetcellen op de nieuwe plaats overleven en dat mee getransplanteerde stamcellen daarbij ook een rol spelen. Naast volume toename zien we namelijk ook vaak huidverbetering optreden. Omdat niet alle getransplanteerde vetcellen zullen overleven verliezen we een deel van het volume en moet u er daarom vanuit gaan dat de procedure voor een optimaal resultaat eventueel nog een keer herhaald zal moet worden. Met lipofilling kan een natuurlijk resultaat worden bereikt dat over langere tijd stabiel is.
Om gelaatscontouren en bijvoorbeeld het volume van de lippen te verbeteren combineren we lipofilling ook vaak met operatieve kaakcorrecties.

Wanneer kleine volumes gewenst zijn vormen hyaluronzuur fillers uiteraard een alternatief voor lipofilling (zie: fillers).

Dr. Jansma voert met veel passie lipofilling uit en is ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar deze behandeltechniek.

Volumeverlies is een belangrijk onderdeel van het verouderingsproces. Daarnaast gaan onderhuidse weefsels, vooral vetweefsel, ook zakken.

Tegenwoordig is het binnen de esthetische chirurgie erg populair om volume aan te brengen in het aangezicht en zo verouderingsverschijnselen te corrigeren. Lipofilling, dus het gebruik van eigen vet, is daarbij inmiddels een ingeburgerde en veel toegepaste techniek. Maar ook in combinatie met operatieve kaakcorrecties passen we steeds vaker lipofilling toe. Zo kunnen we bijvoorbeeld het volume van de lippen en de jukbeenderen verbeteren. Ook gelaatsasymmetrie kan met lipofilling worden gecorrigeerd.

Bij lipofilling oogsten we door middel van liposuctie op een andere plaats van het lichaam, zoals de buik of de dij, voorzichtig vetcellen en spuiten die vervolgens op de gewenste plaatsen in het aangezicht weer in. Hoewel er nog veel zaken over deze zogenoemde lipofilling niet bekend zijn gaan we ervan uit dat de vetcellen op de nieuwe plaats overleven en dat ook de mee getransplanteerde stamcellen daarbij een rol spelen. Naast volume toename zien we namelijk ook vaak huidverbetering optreden. Omdat niet alle getransplanteerde vetcellen zullen overleven verliezen we een deel van het volume en moet u er daarom vanuit gaan dat de procedure eventueel nog een keer herhaald zal moet worden voor een optimaal resultaat. Met lipofilling kan een natuurlijk resultaat worden bereikt dat over langere tijd stabiel is.

De operatie

Lipofilling voeren we zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose uit. Dit is afhankelijk van uw wensen, de hoeveelheid vet die we moeten oogsten en of we de lipofilling combineren met een uitgebreidere ingreep zoals een facelift of een operatieve kaakcorrectie. Lipofilling is een relatief eenvoudige procedure.

Begonnen wordt met het verdoven van het gebied waar we vet zullen gaan oogsten. Vaak zijn dit de dijen of onderbuik. Nadat de verdoving is ingewerkt oogsten we via een klein steek gaatje vetweefsel door met dunne canules (3 mm in diameter) en weinig onderdruk door middel van voorzichtige liposuctie uit te voeren. Als voldoende vetweefsel is geoogst spoelen we dit in een gesloten spoelsysteem. Bloed en verdovingsvloeistof worden zo weer gescheiden van het vetweefsel. Het gereinigde vet wordt vervolgens met behulp van nog dunnere stompe canules (0,9 mm in diameter) via enkele steek gaatjes op de gewenste plaatsen op voorzichtige wijze in het gezicht ingespoten. De kleine vetpartikeltjes verdelen we zo nauwkeurig mogelijk in de verschillende weefsellagen van het gezicht. Als het injecteren van het vet klaar is gaan er kleine plakstrips over de steekgaatjes.

Hoewel we weten dat niet al het getransplanteerde vet zal overleven op de nieuwe plaats in het gezicht doen we niet aan overcorrectie. Overvullen geeft geen betere resultaten.

Bij lipofilling worden kleine vetpartikeltjes op verschillende dieptes in het weefsel geïnjecteerd. Door het zorgvuldig te verdelen krijgt men een fraai effect en een grotere kans dat het vet op de nieuwe plaats overleeft.

 

Vanuit meerdere plaatsen kunnen de vetpartikeltjes met stompe canules bij lipofilling in het aangezicht worden ingebracht.

 

Na de operatie

Lipofilling geeft in het algemeen weinig klachten. Zwelling van het gelaat kan optreden. Koelen is daarom verstandig. Het beste kunt u de eerste uren na de ingreep uw gezicht steeds 10 minuten per kwartier koelen met ijsblokjes of een cold pack. Ook treedt meestal na enige tijd verkleuring van de huid op door een bloeduitstorting. Dit geldt met name voor het gebied waar het vet werd geoogst, maar ook wel waar het werd ingespoten in het gezicht. Om bloedingen te voorkomen is het belangrijk om druk verhogende momenten zoals bij bukken en zwaar tillen de eerste dagen zoveel mogelijk te vermijden. Hoewel het effect niet wetenschappelijk is bewezen, kunt u vanaf een week voor de ingreep tot twee weken erna dagelijks Arnica en vitamine C gebruiken om bloeduitstortingen te helpen voorkomen. Wij raden u aan om de eerste week na de ingreep een corrigerende slip te dragen, dit geeft steun in het gebied waar het vet werd geoogst. De zwelling is na een week grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting.
Het is verstandig om de eerste paar dagen de steekwondjes droog te houden. Daarna mogen ze nat worden.

Een week na de lipofilling zien we u voor het verwijderen van de hechtingen op de plaats(en) waar het vet werd geoogst. Eventueel kunt u dit ook bij de huisarts laten doen.
Of en wanneer u na de ingreep uw werk weer zult kunnen hervatten is erg afhankelijk van u zelf en de aard van uw werk. In principe kunt u enkele dagen na de ingreep weer aan het werk. Mensen kunnen dan uiteraard nog wel zien dat er een operatie is uitgevoerd. De meeste mensen nemen daarom een week vrij na de ingreep. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste weken vermijden.

Wij zien u na 6 maanden voor eindcontrole en maken dan ook weer lichtfoto’s. Uiteraard bespreken we ook of u tevreden bent met het resultaat en of er eventueel nog andere wensen zijn. Na lipofilling zal een deel van het resultaat verloren gaan omdat niet al het getransplanteerde vet overleeft. Dit is erg wisselend per persoon en per lokalisatie in het gezicht. Zo’n 50 tot 70 procent van het aanvankelijke resultaat zal overblijven. Er is nog veel onduidelijk over welke factoren hierbij een rol spelen en ook over de rol van stamcellen. Voor een optimaal resultaat is het gebruikelijk dat de behandeling op termijn nog een keer wordt herhaald.

Risico’s en Complicaties

Lipofilling kent weinig risico’s en complicaties. Na lipofilling zou een bloeding kunnen optreden. Dit risico kan zeer klein worden gehouden druk verhogende momenten na de ingreep te voorkomen (bukken, zwaar tillen) en door bloedverdunners te stoppen voorafgaand aan de ingreep (uiteraard in overleg met dr. Jansma en de voorschrijvend arts). Het infectierisico na lipofilling is verwaarloosbaar klein wanneer de ingreep, zoals in de ziekenhuizen waar dr. Jansma werkt, onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd.

In het algemeen zijn mensen zeer tevreden met het resultaat van lipofilling. Omdat een deel van het aanvankelijke resultaat verloren gaat omdat niet al het getransplanteerde vet overleeft kan het voorkomen dat men na volledige genezing niet helemaal tevreden is met het resultaat of dat er bijvoorbeeld sprake is van lichte asymmetrie. Het is belangrijk om bij het eerste gesprek te zorgen dat het verwachtingspatroon van u realistisch is. Mede daarom is het belangrijk om foto’s te maken voorafgaand aan de operatie.

Het kan dus voorkomen dat we samen met u na 6 maanden tot de conclusie komen dat een aanvullende lipofilling nodig is om het resultaat verder te verbeteren. Dat bespreken we dan uiteraard open en eerlijk met u.