ONDEROOGLIDCORRECTIE

Uw ogen trekken, meer dan andere delen van het gezicht, de aandacht van u zelf en die van uw omgeving. Niet voor niets worden de ogen vaak beschouwd als ‘de spiegel van de ziel’.

Door verouderingsverschijnselen zoals het zakken van weefsels, verlies van elasticiteit en afname van volume van onderhuidse weefsels zien we veranderingen van de onderoogleden optreden. De meeste mensen storen zich daarbij vooral aan de wallen onder de ogen. Dit leidt meestal tot een vermoeide uitstraling. De ooglidcorrectie de meest uitgevoerde esthetische operatie in het aangezicht. Deze ingreep kan u helpen er weer fris en jeugdiger uit te zien, passend bij hoe u zich voelt.
Bij de correctie van het onderooglid verwijderen of verplaatsen we het uitpuilende vet dat de wallen veroorzaakt. We verwijderen meestal ook een klein reepje huid vlak onder de ooghaartjes.

De onderooglidcorrectie voeren we uit onder plaatselijke verdoving. De ingreep is gecompliceerder en langduriger dan de bovenooglidcorrectie.
Wallen worden vaak nog versterkt door het feit dat onderhuids weefsel uit de wang naar beneden zakt en het volume van de wang door veroudering afneemt. De zogenoemde traangoot, de plooi onder de wal, wordt hierdoor dieper en zorgt ervoor dat de wallen meer opvallen. Het vullen van de traangoot en wang met eigen vet (lipofilling) of met een hyaluronzuur filler kan daarom een waardevolle aanvulling op de ooglidcorrectie zijn. Soms kan dit vullen een onderooglidcorrectie zelfs overbodig maken. Uiteraard bespreken we dit met u tijdens het eerste bezoek.

Dr. Jansma voert met veel passie ooglidcorrecties uit en is ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar ooglidcorrecties.

Een frisse, open en minder vermoeide blik. Dat zijn de belangrijkste redenen voor mensen om een onderooglidcorrectie te laten uitvoeren. Vooral wallen en huidrimpels vinden mensen het meest storend. De onderooglidcorrectie is een ingreep die veel gecompliceerder is dan de bovenooglidcorrectie. Na zorgvuldig onderzoek en in ervaren handen kunnen de risico’s klein worden gehouden en bestaat er een hoge tevredenheid.

De operatie

De onderooglidcorrectie voeren we onder plaatselijke verdoving uit en duurt ongeveer 60-90 minuten. Eerst maken we lichtfoto’s om de beginsituatie vast te leggen. Er wordt voorzichtig onderhuids verdoofd waarna we de huid vlak onder de ooghaartjes openen. Met een elektrische pincet worden kleine bloedinkjes gestopt. De wal onder het oog wordt veroorzaakt door het uitpuilen van de drie vetlichaampjes van het onderooglid. Daarom verwijderen we het uitpuilende deel van die vetlichaampjes of verplaatsen dat vet onder de traangoot. Die wordt dan meteen opgevuld terwijl de wal verdwijnt. Het huidoverschot wordt spaarzaam verwijderd. Aan het einde van de ingreep sluiten we de huid met een onderhuidse hechting en plakken we een smalle huidkleurige plakstrip over het wondje.

Schematische afbeelding van een onderooglidcorrectie. De huid boven de stippellijn wordt verwijderd.

 

De schematisch weergegeven vetlichaampjes uit het onderooglid kunnen deels worden verwijderd of juist onder de traangoot (witte lijn) worden verplaatst (pijlen). De wallen worden zo gecorrigeerd.

 

In sommige gevallen kiezen we ervoor om de onderooglidcorrectie uit te voeren via de achterzijde van het ooglid, dus zonder litteken aan de buitenkant. Dit is dan uiteraard van tevoren met u besproken.

Na de operatie

Ooglidcorrecties geven in het algemeen weinig pijnklachten. Zwelling zal echter wel op gaan treden. Koelen is daarom verstandig. Het beste kunt u de eerste uren na de ingreep de oogleden steeds 10 minuten per kwartier koelen met kleine porties ijsblokjes of doperwten. Ook treedt vaak na enige tijd verkleuring van de huid op door een bloeduitstorting. Om bloedingen te voorkomen is het belangrijk om druk verhogende momenten zoals bij bukken en zwaar tillen de eerste dagen zoveel mogelijk te vermijden. Hoewel het effect niet wetenschappelijk is bewezen, kunt u vanaf een week voor de ingreep tot twee weken erna dagelijks Arnica en vitamine C gebruiken om bloeduitstortingen te helpen voorkomen. De zwelling is binnen een week grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting.

Het is verstandig om de eerste paar dagen de wondjes droog te houden. Daarna mogen ze nat worden als u ze maar goed droog dept (liefst niet droog vegen). De plakstrips kunt u het beste gewoon laten zitten.

Een week na de operatie zien we u voor controle en verwijderen we de plakstrips en de hechtingen. Daarna kunt u littekencrème gaan gebruiken.

Of en wanneer u na de ingreep uw werk weer zult kunnen hervatten is erg afhankelijk van u zelf en de aard van uw werk. In principe kunt u enkele dagen na de ingreep weer aan het werk. Mensen kunnen dan uiteraard nog wel zien dat er een ooglidcorrectie is uitgevoerd. Sommige mensen nemen daarom een week vrij na de ingreep. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste weken vermijden.
Wij zien u na 6 maanden voor eindcontrole en maken dan ook weer lichtfoto’s. Uiteraard bespreken we ook of u tevreden bent met het resultaat en of er eventueel nog andere wensen zijn.

Risico’s en Complicaties

Een onderooglidcorrectie is een gecompliceerde ingreep. Dat komt vooral omdat het zo belangrijk is dat het onderooglid ook na de operatie goed tegen de oogbol aan moet blijven liggen. Na een ooglidcorrectie zou een bloeding kunnen optreden. Wanneer dit in de oogkas is, dan kan de oogzenuw bedreigd worden en dient snel te worden opgetreden. Dit risico kan dat zeer klein worden gehouden door bloedvaatjes tijdens de ingreep zorgvuldig dicht te branden (coaguleren), door druk verhogende momenten na de ingreep te voorkomen (bukken, zwaar tillen) en door bloedverdunners te stoppen voorafgaand aan de ingreep (uiteraard in overleg met dr. Jansma en de voorschrijvend arts). Het infectierisico na een ooglidcorrectie is verwaarloosbaar klein wanneer de ingreep, zoals in de ziekenhuizen waar dr. Jansma werkt, onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd.

Wanneer teveel huid uit het onderooglid zou worden verwijderd of het ooglid niet goed wordt terug gehecht kan dat er toe leiden dat het onderooglid niet meer goed tegen de oogbol aanligt (lagophtalmus), dat het naar buiten krult (ectropion) of dat het te laag staat waardoor teveel oogwit zichtbaar is (scleral show). Dat kan een vervelende complicatie zijn. Soms kan dit door geduld, het langer dragen van plakstrips of massage weer herstellen. Soms kan een aanvullende correctie nodig zijn. Het is daarom van groot belang dat bij de ooglidcorrectie de hoeveelheid te verwijderen huid zorgvuldig wordt bepaald en dat men altijd aan de veilige kant blijft. Ook is het van belang het ooglid goed terug te hechten.

In het algemeen zijn mensen zeer tevreden met het resultaat van hun ooglidcorrectie. Het zou natuurlijk kunnen optreden dat men na volledige genezing niet helemaal tevreden is met het resultaat en er meer van had verwacht. Het is daarom belangrijk om bij het eerste gesprek te zorgen dat het verwachtingspatroon van u realistisch is.

Het kan soms voorkomen dat we samen met u na 6 maanden tot de conclusie komen dat een kleine aanvullende correctie nodig is om het resultaat te verbeteren. Dat bespreken we dan uiteraard open en eerlijk met u. Ook opereren blijft mensenwerk.