Veelgestelde vragen

1. Hoe oud moet ik zijn om een operatieve kaakcorrectie te kunnen ondergaan?

In de regel worden operatievekaakcorrecties alleen uitgevoerd bij mensen die volgroeid zijn. Meestal vanaf 15 à 16 jaar. Wanneer al op jonge leeftijd een kaakprobleem wordt gesignaleerd, kan de orthodontist in sommige gevallen met speciale orthodontische apparatuur de groei proberen te beïnvloeden.

2. Hoe lang duurt de totale behandeling?

Omdat een operatieve kaakcorrectie voor een goed resultaat in bijna alle gevallen met een orthodontische behandeling moet worden gecombineerd duurt de totale behandeling gemiddeld zo’n 18 tot 24 maanden.

3. Met wat voor beugel moet ik worden behandeld?

De uitvoering van de orthodontische behandeling is altijd met vaste apparatuur die met speciale slotjes (brackets) op de tanden en kiezen wordt bevestigd. Hierbij vindt de behandeling altijd plaats in zowel onder als bovenkaak. Het is nooit nodig de zogenaamde ‘buitenboordbeugels’ ter voorbereiding op een chirurgische kaakcorrectie te gebruiken.

4. Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?

Voor bijna alle mensen geldt dat ze op de dag van de operatie in het ziekenhuis worden opgenomen en dat ze de volgende dag weer naar huis gaan. Afhankelijk van de kaakcorrectie die plaatsvindt en de snelheid van het herstel kan de duur van de ziekenhuisopname eventueel een dag langer zijn.

5. Krijg ik na de operatie veel pijn?

Het is opvallend dat de meeste mensen na de operatie maar weinig last van pijn hebben. Daar staat tegenover dat de meeste mensen de eerste dagen na de operatie wel een fors opgezet gelaat hebben. Uiteraard wordt tijdens uw ziekenhuisopname en na ontslag gezorgd voor voldoende pijnbestrijding en proberen we de zwelling zoveel mogelijk te voorkomen met medicatie en door uw gezicht te koelen.

6. Krijg ik littekens aan de buitenkant van mijn gezicht?

De chirurgische kaakcorrectie gebeurt meestal volledig vanuit de mond zodat er dus geen zichtbare littekens ontstaan. Wanneer het toch nodig is een snede in de huid te maken dan zal dit onopvallend in de huidlijnen gebeuren en uiteraard van tevoren met u worden besproken.

7. Wanneer kan ik na de operatie weer aan het werk of naar school?

Inclusief de ziekenhuisopname zijn de meeste mensen gemiddeld twee weken uit de running.

8. Hoe lang blijven na de operatie mijn kiezen op elkaar?

Tegenwoordig maakt de MKA-chirurg bij kaakcorrecties gebruik van kleine plaatjes en schroefjes voor het vastzetten van de kaakdelen. Het komt daarom eigenlijk nooit meer voor dat na de operatie de kiezen aan elkaar worden vastgezet. Er bevinden zich alleen enkele elastiekjes tussen boven- en onderbeugel zodat de mond direct na de operatie weer open kan.

Elastiekje tussen haakjes op boven- en onder beugel zoals dat na een kaakcorrectie wordt gedragen.

 

9. Hoe lang mag ik na de operatie niet kauwen?

De kaakdelen moeten na de operatie onbelast aan elkaar kunnen groeien. Hoewel uw mond dus wel gewoon open kan mag u de eerste 4-5 weken na de operatie niet kauwen. U zult daarom dun voedsel moeten gebruiken dat u zo kunt doorslikken. Het gebruik van een blender of staafmixer biedt daarbij uitkomst. U kunt smoothies bereiden en krijgt zonodig supplementen via de diëtist.

Er bestaan veel recepten voor heerlijke en voedzame smoothies in boeken en op internet.

 

10. Moeten de plaatjes en schroefjes weer worden verwijderd?

De plaatjes en schroefjes die bij de operatie worden gebruikt zijn gemaakt van titanium. Van dit materiaal zijn geen schadelijke gevolgen bekend zodat het in het lichaam mag worden achtergelaten. Allen in geval van klachten of wanneer u daar om vraagt zullen wij overgaan tot verwijdering. Dit gebeurt doorgaans onder plaatselijke verdoving.

11. Wat zijn de belangrijkste risico’s van de operatieve kaakcorrectie?

Het is erg moeilijk om in algemene termen de risico’s van een operatieve kaakcorrectie op te sommen. Ze zijn deels per patiënt en per ingreep verschillend. Bij chirurgische onderkaakcorrecties bestaat een klein risico (8-10%) op het ontstaan van een blijvend verminderd gevoel van een klein deel van de huid van de kin of de onderlip. De oorzaak van dit risico is het verloop van de botsnede langs de gevoelszenuw in de onderkaak.

De gevoelszenuw (geel) van de kin en onderlip loopt in een kanaal in de onderkaak en min of meer in het splijtingsvlak van de onderkaakcorrectie.

 

Bij chirurgische bovenkaakcorrecties bestaat een klein risico (minder dan 10%) op het ontstaan van een blijvend verminderd gevoel in een gebiedje in het tandvlees of in een gebiedje van de wang/neusvleugel/bovenlip. Ook dit hangt samen met het verloop van gevoelszenuwen in of vlak bij het operatiegebied.

Verder bestaat met name na onderkaakcorrecties het risico dat de kaakgewrichten pijnklachten kunnen geven. Dit is vrijwel altijd van tijdelijke aard. Aan iedere operatie die wordt uitgevoerd onder narcose zijn de risico’s van een narcose verbonden. Deze risico’s zullen tot een minimum beperkt zijn door van tevoren een goed lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek uit te voeren en zonodig andere specialisten te raadplegen.

Zoals soms jaren na een orthodontische behandeling tanden iets anders kunnen gaan staan, bestaat er in sommige gevallen na operatieve kaakcorrecties een risico dat een kaak iets neigt terug te keren naar de stand van voor de operatie. De kaakchirurg bespreekt met u de verschillende risico’s tijdens de uitleg van uw behandelingsplan.

12. Welke kosten zijn aan de behandeling verbonden?

Voor de meeste mensen geldt dat de operatieve kaakcorrectie door de zorgverzekering uit de basisverzekering wordt vergoed. Er moet door de behandelend chirurg wel eerst een machtiging worden aangevraagd (gemachtigde zorg). Boven de leeftijd van 18 jaar geldt uiteraard het eigen risico op jaarbasis. Aan de orthodontische behandeling zijn doorgaans wel kosten voor u verbonden. Ook dit is sterk afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent en de ernst van de ‘afwijking’. Wij adviseren u dit van te voren met uw orthodontist te bespreken en zo nodig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Voor eventuele esthetische aanvullingen geldt doorgaans dat deze niet onder de verzekering vallen (onverzekerde zorg).