Kin

De plaats van kin wordt voor een groot deel bepaald door de stand van de onderkaak en verbetert ook het meest door een onderkaak correctie. Als aanvulling aan een onder en/of bovenkaakcorrectie kan de vorm van de kin worden verbeterd door deze extra naar voren te verplaatsen of bijvoorbeeld iets langer of juist korter te maken. Dit geeft dan een extra esthetische verbetering. Soms wordt een kincorrectie als aparte ingreep uitgevoerd, bijvoorbeeld om te camoufleren dat de onderkaak iets achter is gebleven in groei.

Kincorrectie

Kincorrectie

Het kan soms nodig zijn om al dan niet in combinatie met een onder- en/of bovenkaakscorrectie de kin iets te verschuiven of in te korten zodat een fraaier profiel ontstaat. Ook het sluiten van de mond kan in sommige gevallen door een kincorrectie makkelijker worden.

De operatie

Een kincorrectie wordt onder narcose via de mond uitgevoerd en duurt ongeveer 30 minuten. Er worden dus geen littekens aan de buitenkant van het gezicht gemaakt, maar alleen achter de onderlip. Ruim onder de ondertanden wordt een botsnede gemaakt waarna het mogelijk is het onderste gedeelte van de kin te verschuiven (meestal naar voren) en op de nieuwe plaats vast te zetten met een voorgevormd titanium plaatje en schroefjes. Door een tweede botsnede te maken kan desgewenst een plakje uit de kin worden genomen. Deze wordt daardoor korter. Het wondje wordt gehecht met oplosbare hechtingen. Voor een goede genezing wordt een steunpleister aan de buitenkant op de kin aangebracht.

Kincorrectie met verschuiving naar voren

 

Na de operatie

Operatieve kaakcorrecties geven in het algemeen relatief weinig pijnklachten. De zwelling van het gelaat kan echter aanzienlijk zijn. Koelen is daarom verstandig. Ook treedt vaak na enkele dagen een groen/gele verkleuring van de hals op door een bloeduitstorting. De zwelling is na 1-2 weken grotendeels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de bloeduitstorting. Na de operatie kan er in meer of mindere mate een doof gevoel in de onderlip en kin aanwezig zijn. Dit houdt dan vaak enkele maanden aan en herstelt langzaam. Dit komt doordat de gevoelszenuw vlak boven het operatiegebied in de kaak loopt.

De meeste mensen worden op de ochtend van de operatie in het ziekenhuis opgenomen en kunnen dezelfde dag weer naar huis.

Het is belangrijk om de mond in het begin goed schoon te houden met een desinfecterend spoelmiddel. Na een week kunt u weer voorzichtig gaan poetsen en ook weer gaan kauwen.  De steunpleisters verwijdert u zelf na 3 dagen.

De meeste mensen kunnen 1 week na de operatie hun werk of opleiding weer hervatten. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste twee maanden vermijden.

Risico’s en Complicaties

Een eventueel narcoserisico is laag omdat u van tevoren op het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog (narcotiseur) wordt onderzocht en bovendien kaakcorrecties voornamelijk bij gezonde mensen worden uitgevoerd. Het infectierisico bij kaakcorrecties is erg klein. U krijgt antibiotica rondom de ingreep en ook het reinigen van de mond is van belang om infecties te voorkomen.

Het belangrijkste risico van kincorrectie wordt veroorzaakt door het feit dat de gevoelszenuw van de lip/kin vlak bij het operatiegebied in de onderkaak loopt. De zenuw kan hierdoor beschadigd raken wat leidt tot een verminderd gevoel. In de meeste gevallen is dit een tijdelijk fenomeen en herstelt het gevoel zich volledig binnen en half jaar tot een jaar. Er bestaat een risico dat het herstel niet volledig is en dat er ergens in onderlip of kin een plekje over zal blijven waar het gevoel blijvend gestoord is. Dit risico is kleiner dan 10%.

De titanium plaatjes en schroefjes die bij de operatie zijn gebruikt hoeven niet te worden verwijderd. Er zijn geen schadelijke gevolgen van bekend zodat ze in het lichaam mogen achterblijven.