Schisis

Schisis, hazelip in de volksmond, is de meest voorkomende aangeboren aandoening in het aangezicht. Schisis kent vele vormen en wordt volgens een vast protocol binnen een multidisciplinair schisisteam behandeld. Dr. Jansma maakt al zo’n 30 jaar deel uit van het schisisteam van het UMCG (tegenwoordig samen met het schisisteam van het MCL: Schisisteam Noord). Omdat bij patiënten met schisis de bovenkaak door de operaties op jonge leeftijd vaak achter blijft in groei komt het geregeld voor dat een standscorrectie van de bovenkaak naar voren, of een operatieve kaakcorrectie van boven- en onderkaak nodig is om zowel de stand van het gebit als de esthetiek van het aangezicht te verbeteren.

Standscorrectie van de bovenkaak met verplaatsing nar voren, zoals vaak bij patiënten met schisis wordt uitgevoerd