Jukbeen

Vooral bij mensen met een relatief onderontwikkeld middengezicht komt het voor dat naast de bovenkaak ook de jukbeenderen weinig opvallend zijn. In dergelijke gevallen is het mogelijk om tijdens de operatieve kaakcorrectie ook de jukbeenderen iets prominenter te maken door ze om een draaipunt in de jukboog iets naar buiten te draaien. Deze operatie gebeurt via de mond en levert een fraaie vorm van de wangkoon op. Alternatieven die mogelijk zijn om de wangkoon prominenter te maken zijn het vullen met eigen vet (zie lipofilling) en het opbouwen van het jukbeen met een kunstmateriaal (zie alloplastisch materiaal).

Standscorrectie van het jukbeen

Jukbeen correctie

Bij mensen waarbij het middengezicht onderontwikkeld is wordt ook vaak een onderontwikkeling van de jukbeenderen gezien. De wangkoon is dan niet of nauwelijks ontwikkeld en het middengezicht oogt vlak. Meestal is er dan ook sprake van een omgekeerde beet die gecorrigeerd kan worden met een standscorrectie van boven- en onderkaak (zie: beide kaken). Een dergelijke operatie laat zich zeer goed combineren met een chirurgische correctie van beide jukbeenderen (zygoma osteotomie). Dit geeft een fraaiere vorm van het gelaat. In sommige gevallen kan voor een alternatief worden gekozen zoals vetinjecties (zie: lipofilling) of het aanbrengen van jukbeenimplantaten (zie: alloplastische implantaten).

De operatie

De jukbeencorrectie wordt onder narcose via de mond uitgevoerd en vrijwel altijd in combinatie met een bovenkaakscorrectie. Er worden dus geen littekens aan de buitenkant van het gezicht gemaakt. Dezelfde wond die nodig is voor de bovenkaakscorrectie wordt ook gebruikt om het jukbeen te corrigeren. Het verlengt de ingreep met ongeveer 30 minuten. Er worden twee botsnedes in het jukbeen aangebracht. Daarna wordt het jukbeen over een tevoren bepaalde afstand naar buiten gedraaid en vastgezet met kleine titanium plaatjes en schroefjes. Door de draaibeweging komt het jukbeen iets naar buiten en naar voren zodat het uitwendig beter zichtbaar is. De wondjes worden met oplosbare hechtingen gesloten.

Jukbeen correctie. De rode lijn geeft de botsnede aan die via de mond wordt aangebracht. Het jukbeen kan hierna iets naar buiten worden gedraaid.

 

3D scan van standscorrectie van het jukbeen (incombinatie met standscorrectie van onder- en bovenkaak).

Na de operatie

Omdat een jukbeencorrectie vrijwel altijd in combinatie met een standscorrectie van boven- en/of onderkaak wordt uitgevoerd zullen de meeste klachten ook door die standscorrecties worden veroorzaakt (zie: onderkaak of bovenkaak of beide kaken).

Chirurgische kaakcorrecties geven in het algemeen relatief weinig pijnklachten. De zwelling van het gelaat kan echter aanzienlijk zijn. Koelen is daarom verstandig. De zwelling is na 1-2 weken grotendeels verdwenen.
De meeste mensen worden op de ochtend van de operatie in het ziekenhuis opgenomen en kunnen de dag na de operatie alweer naar huis.

Het is belangrijk om de mond in het begin goed schoon te houden met desinfecterend spoelmiddel. Na een week kunt u weer voorzichtig gaan poetsen. De eerste week mag u uw neus niet snuiten, maar alleen afvegen of ophalen. Als u moet niezen moet u uw mond open houden en uw neus dichtknijpen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u een te groot drukverschil opbouwt tussen uw neusbijholte en uw mondholte.
Na een jukbeencorrectie mag u in principe gewoon blijven kauwen. Een kauwverbod zal alleen gelden als ook een standscorrectie van de onder- en/of bovenkaak werd uitgevoerd.

De meeste mensen kunnen 1-2 weken na de operatie hun werk of opleiding weer hervatten. Rustige sporten zoals joggen zijn dan ook weer verantwoord. Contactsporten kunt u het beste de eerste twee maanden vermijden.

U wordt geregeld voor controle gezien in het ziekenhuis. We documenteren u met röntgenfoto’s en lichtfoto’s.

Risico’s en Complicaties

Een eventueel narcoserisico is laag omdat u van tevoren op het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog (narcostiseur) wordt onderzocht en bovendien kaakcorrecties voornamelijk bij gezonde mensen worden uitgevoerd. Het infectierisico bij kaakcorrecties is erg klein. U krijgt antibiotica rondom de ingreep en ook het reinigen van de mond is van belang om infecties te voorkomen. Soms kan er na een jukbeencorrectie een neusbloeding optreden. Deze stopt meestal vanzelf. Bij twijfel dient u uiteraard contact met het ziekenhuis op te nemen. Het is beter de eerste week na de operatie de neus niet te snuiten.
Aan een jukbeencorrectie kleven nauwelijks risico’s. Het belangrijkste risico van een jukbeencorrectiecorrectie is een asymmetrisch resultaat. Dit kan eventueel worden gecoorigeerd door toepassing van lipofilling of met een hyaluronzuurfiller (rimpelvuller). Omdat de gevoelszenuw van de wang/neusvleugel/bovenlip in de buurt van het operatiegebied loopt kan deze beschadigd raken wat leidt tot een verminderd gevoel. In de meeste gevallen is dit een tijdelijk fenomeen en herstelt het gevoel zich volledig in en half jaar tot een jaar. Er bestaat een risico dat het herstel niet volledig is en dat er ergens in het genoemde gebied een plekje over zal blijven waar het gevoel blijvend gestoord is. Dit risico is kleiner dan 10%.
De titanium plaatjes en schroefjes die bij de operatie zijn gebruikt hoeven niet te worden verwijderd. Er zijn geen schadelijke gevolgen van bekend zodat ze in het lichaam mogen achterblijven.