WAT IS SCHISIS?

Schisis is de meest voorkomende aangeboren aandoening in het aangezicht. Het komt jaarlijks in Nederland bij ongeveer 1 op de 1000 baby’s die geboren worden voor. Bij schisis treedt er in het begin van de embryonale ontwikkeling geen goede verbinding op tussen delen van de lip, de kaak en/of het gehemelte. Dat leidt ertoe dat er bij de geboorte een lip, kaak en of gehemeltespleet aanwezig is. Schisis kan zowel links, rechts als dubbelzijdig voorkomen. Ook de ernst kan variëren. Gehemeltespleten komen daarnaast ook regelmatig voor als onderdeel van een uitgebreider syndroom. Erfelijkheid speelt vaak een rol.

Schisis is gelukkig goed te behandelen. Die behandeling begint eigenlijk al bij de geboorte. Naast de begeleiding en voorlichting aan de ouders is de behandeling van het kind met schisis erop gericht om zowel de functie (zoals drinken, eten en spreken) als de esthetiek in de loop der jaren zo optimaal mogelijk te verbeteren. Dit is een lange weg waar vele behandelmomenten bij komen kijken. Omdat er qua behandeling tegenwoordig erg veel mogelijk is kunnen mensen met schisis (in onze westerse wereld) een normaal leven leiden.

Voorbeelden van verschillende vormen van schisis.