OVERIGE

Naast de hierboven beschreven operaties zijn er vanuit de MKA-chirurgie en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) meerdere behandelingen die met regelmaat bij mensen met schisis worden uitgevoerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vervangen van tanden of kiezen door implantaten (implantologie) en kronen en het sluiten van hardnekkige openingen tussen mond en neus. Correctie van de stand van de jukbeenderen en toepassing van alloplastische implantaten worden soms ook met de operatieve kaakcorrectie gecombineerd (zie het gedeelte van deze website over ‘operatieve kaakcorrecties’).