SCHISISTEAM

Schisis is een gecompliceerde aandoening die multidisciplinair binnen schisisteams wordt behandeld. De expertise van vele zorgverleners is namelijk nodig voor een goede en adequate behandeling. Het schisisteam van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) werkt tegenwoordig samen met het team van het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) als Schisisteam Noord en is een van de grotere schisisteams van Nederland. Dokter Jansma maakt al zo’n 30 jaar deel uit van het schisisteam in het UMCG.

Naast de MKA-chirurg hebben tal van andere specialisten en zorgverleners zitting in het schisisteam: schisis verpleegkundige, maatschappelijk werker, kinderarts, klinisch geneticus, gynaecoloog, plastisch chirurg, KNO-arts, orthodontist, tandarts, logopedist en natuurlijk de secretaresse van het team. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg aan patiënt(je) en ouders.

Een geboorte is altijd een emotioneel moment, maar als de baby schisis blijkt te hebben is dat voor de ouders natuurlijk extra emotioneel. Het roept vele vragen op. Zo spoedig mogelijk na de geboorte (en soms zelfs al daarvoor wanneer de schisis op de ECHO werd gezien) is er daarom contact tussen het team en de ouders. De behandeling van schisis begint dus al bij de geboorte en loopt voor veel patiënten tenminste door tot rond hun 18de levensjaar. Het schisisteam werkt volgens een duidelijk protocol dat is opgesteld aan de hand van de meest recente inzichten. Uiteindelijk doel is om de functie en de esthetiek zo optimaal mogelijk te herstellen zodat de persoon met schisis een normaal leven kan leiden. Gelukkig is er tegenwoordig erg veel mogelijk! Daarvoor heeft de patiënt wel een lange adem nodig en vaak meerdere operaties en behandelingen. Zo kan een patiënt met een lip-kaak-gehemeltespleet een lipsluiting, gehemeltesluiting, bottransplantatie, orthodontie, spraak verbeterende operatie, logopedie, trommelvliesbuisjes, kaakstandcorrectie, neuscorrectie en esthetische tandheelkunde moeten ondergaan tussen geboorte en 18de levensjaar.

Op de websites van Schisisteam Noord, de NVSCA (Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen) en de patiëntenvereniging BOSK is veel informatie te vinden over schisis en de behandeling ervan. Op deze website gaat dokter Jansma meer specifiek in op zijn bijdrage als MKA-chirurg aan de multidisciplinaire schisis behandeling.